Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy ke kontaktním čočkám

Je nutné chodit na kontroly?
Určitě ano, v rámci kontroly jsou ověřovány dioptrie a správné posazení kontaktních čoček. Díky moderní technice, která nabízí velmi kvalitní fotodokumentaci a videozáznamy, je možné vyhodnocovat stav očí mezi jednotlivými kontrolami. Bez tohoto je mnohdy těžké určit, zdali zvolené kontaktní čočky neohrožují zákazníka.
Jsou kontaktní čočky opravdu bezpečné?
Je pravda, že nošení kontaktních čoček může být spojené s komplikacemi, ale těmto komplikacím lze předcházet. Základem je, aby každý zákazník, který má zájem o nošení kontaktních čoček, podstoupil odborné vyšetření, tzv. první aplikaci. Zákazník je proškolen o správné hygieně a postupu čištění čoček. Důležitou prevencí proti vzniku závažných komplikací jsou pravidelné kontroly. Profesionální střediska nabízí možnost fotografických snímků a videozáznamů, pomocí kterých lze odhalit komplikace již v jejich raném stádiu. Odborná péče o zákazníka společně s důsledným dodržováním hygienických zásad umožňuje bezpečné nošení.
S jakými komplikacemi se můžeme u kontaktních čoček nejčastěji setkat?
Nejčastějšími potížemi bývá tzv. neovaskularizace, kdy jsou v rohovce oka nově tvořeny cévky. Může jít o banální záležitost, ale v nejhorších stádiích může tento proces způsobit i ztrátu zraku. I přes velkou závažnost je tento děj zcela bezbolestný, proto na něj zákazníci přijdou bez pravidelných kontrol většinou pozdě. Proto jsme přesvědčeni o tom, že pravidelné kontroly kontaktních čoček mají velký význam.
Jsou kontaktní čočky vhodné pro všechny?
Ano, dá se říct, že v této době jsou kontaktní čočky vhodné pro většinu zákazníků. Základními kontraindikacemi jsou akutní i chronické infekce očí, vystouplé či příliš zapadlé oči, jejích deformace, poruchy slzného filmu, neprůchodnost slzných cest a nekompenzovaný zelený zákal.
A co alergici? Mohou nosit kontaktní čočky?
V tomto případě se nejedná o kontraindikaci, ale k těmto zákazníkům přistupujeme individuálně a jsou jim nabízeny jako nejvhodnější varianta jednodenní kontaktní čočky. V případě, že zákazník trvá na čtrnáctidenní či měsíční variantě KČ, doporučujeme na jejich čištění a uchovávání roztoky na bázi peroxidového systému.
Kromě známé krátkozrakosti a dalekozrakosti je častou vadou i astigmatismus. Lze korigovat kontaktními čočkami i tuto vadu?
Ano, dá se říct, že v této době jsou kontaktní čočky vhodné pro většinu zákazníků. Základními kontraindikacemi jsou akutní i chronické infekce očí, vystouplé či příliš zapadlé oči, jejích deformace, poruchy slzného filmu, neprůchodnost slzných cest a nekompenzovaný zelený zákal.
Jaké vlastně mají kontaktní čočky výhody?
Velkou výhodu přináší kontaktní čočky lidem, pro které brýle z profesního či estetického hlediska nejsou zcela vhodné. Kontaktní čočky umožňují neomezené zorné pole, proto je ocení sportovci, řidiči, piloti a jiné profese, které vyžadují široké zorné pole. Kontaktní čočky také zpravidla nabízí lepší vidění pro lidi s vyššími dioptriemi nebo s velkým rozdílem v dioptriích na pravém a levém oku.
Jsou kontaktní čočky vždy pohodlné?
Ano, tzv. tórické kontaktní čočky, které korigují astigmatismus, jsou v dnešní době běžnou záležitostí. V minulosti byly možnosti korekce omezené, nyní jsme však díky stále novějším produktům schopni poskytnout klientům stejný komfort jako u běžných kontaktních čoček.
Jsou kontaktní čočky vhodné pro všechny?
U kontaktních čoček se někdy mohou vyskytovat nepříjemné pocity jako řezání a pálení očí, které snižují komfort nošení. V takovém případě je možné změnit materiál či parametry kontaktních čoček. Dnes je již sortiment tak rozsáhlý, že se nám daří nalézt téměř u každého klienta ideální kontaktní čočku, která nezpůsobuje žádné z těchto potíží. V některých případech poskytují řešení speciální oční kapky ke kontaktním čočkám, které mohou doplňovat slzy nebo zamezují jejích vysychání.
Co barevné kontaktní čočky? Jsou možné i dioptrické?
Určitě. Barevné kontaktní čočky nabízíme jak pro zákazníky, kteří nepotřebují brýle, tak i pro ty, kteří mají vysoké dioptrie. Pomocí barevných kontaktních čoček lze rozjasnit barvu očí, zvýraznit či zcela změnit vzhled i u velmi tmavých očí. Pro ty, kteří chtějí zaujmout nebo i šokovat vzhledem svých očí, lze aplikovat tzv. crazy čočky, které nabízejí například kočičí, hypnotický nebo zcela černý vzhled očí.
Jak je to s kontaktními čočkami a plaváním?
S kontaktními čočkami je možné plavání v bazénech, mořské vodě či sprchování. Je však vhodné co nejvíce minimalizovat případné infekce důkladným vyčištěním po koupání, což provádíme v roztoku na kontaktní čočky, či použitím plaveckých brýlí. Při plavání mohou být čočky vyplaveny z očí nárazovou vlnou, proto je dobré se před nimi chránit. Nejvhodnější variantou pro plavání jsou jednodenní kontaktní čočky.
Lze v kontaktních čočkách přespávat?
V případě, kdy mají klienti zájem o tzv. kontinuální nošení, při kterém je možné mít kontaktní čočky na očích až po dobu 30 dní a 29 nocí, je možné volit speciální typy, které není potřeba na noc vysazovat. Je to umožněno nejnovějšími materiály, které mají velmi vysokou propustnost pro kyslík. V některých běžných kontaktních čočkách je možné mimořádné přespání, ale vždy je potřeba, aby o tomto byl informován optometrista. Pro zákazníky tato varianta obnáší častější kontroly, díky kterým si mohou být jistí, že jsou jejich oči zdravé.